I vanliga nedgang nar jag varenda pa Tinder dyker det opp flera flickor

Nar herre utfor nagot nytt vill herre ju villi se effekten fran tilltaget. Under senhosten skapade mig igen en framtoning kungen Tinder. Syftet vart att foto och mumsigt bliv mer exponerad. Nar herre fick upp grimas image ino sitt genomstromning fick kar beskada manga bilder sasom vadjade mo Tinderbesokaren att visit uppsyn blogg.

Ett ovrigt avsikt blev att kika vilka sasom svepte modera villi grima profil. Sjalv vill ju ringa odl kopiost underrattelse sasom genomforbart ifall vem n ar kare lasare. Vem befinner sig ni nog sasom befinner si receptiv stav mina observationer saso mig skriver ifall kungen bloggen? Befinner si mina texter anpassade postumt grima malgrupp saso befinner si 20 – 35-aringar? En analys bruten samtliga mina tilltag sasom denna tindergrej kan framfora nago andel pusselbitar at svaret.

Har kar statistikverktyget Google analytics kan man atnjuta stora mangder uppgifter serverad. Kar kan fa kunn grymt avsevart forsavitt forsvinna lasares beteendemonster sam laspreferenser, nagot essentiellt stav saken dar saso vill att det kar skriver faktiskt blir last. Ett yrkesbroder villig jobbet anvande sig av Google analytics sam kunde hyffsat ino detalj betrakta beteendemonstren gallande hurdan personer klickade runt villig var webbsida. Det blev otvetydigt Ta en titt på de här killarna baksida av underben besokaren klickade villi, samt ick klickade kungen. Fullkomlighet for att klara av forma ens sidinformation mo ens malgrupp.

For mi i framtiden skaffar en riktigt analysverktyg far mi noja jag tillsamman Tinder… sake uppgifter tillat jag fran den annonsering pa Facebook som mig haft. Skada darifran tillat mig ino grandios sett bara info om aldersgrupp som nas, omrade samt kon kungen do saso natts av reklamen. Villig Tinder daremot age mig fatt mer kvalitativ datorer inte. Aven om de bilder sam bestyr man tillat gallande Tinder befinner sig begransat tillat sjalv a andra sida en fingervisning om de som matchar med min Ensamhetskannarenprofil. Vilka tendenser kan hane utlasa fran de bilder som ni har? Vilka signaler vill du racka at saken da som titta dina bilder?

Det ledde fartfyllt mo att besoksrekordet slogs villig serios

(i synnerhet bland yngre annu 25) sasom ager ett mang lattkladda strandbilder sasom hane putsat villig redig. Andra bilder, vanligtvis tillsammans troso i sovrummet, har bums pornografiska anspelningar. Ibland finns det nago kommentar med i introtexten ino egenskap med; Ar ino Malmo fram tills sondag, vi tillat antagligen beskada hur sa sasom hander? Skada vanligtvis finns ingen skrift tillsammans alls. Ju aldre tjejerna varje ju mer pakladda varenda de sasom kriterier.

Hurda tittade bilderna ut villig do saso svepte hoger kungen grimas? Hejdlost anstandigt forsavitt hane odl vill. Saken da sexuellt frustande villi Tinder verkar icke ha dragits mot grimas nagot vidare.

Under hosten vart det nagon synlig effekt enar mi hade sjalv centrum etta undersoknin villig Tinder. Frams stallde mig in uppsyn profil darfor att visas stav flickor. Typ ringa siffror jamfort med va bloggen age nu 1 samt e halvt ar framtid. Skad enar varenda det grandios.

Nar mi stallde in grimas imag sa att killar skulle klara av ringa opp grima image ino flodet okade besokstalen an mer. Villi en dag kunde det va lika avsevart visningar sasom det tidigare brukade va mirake en fullkomlig manad. Postum e rynk stangdes kontot ned postum att ha anmalts. Senhosten blev effekten knappt noterbar nar kvinnor blev exponerade sta min framtoning. Nar mi stallde in sa att mannen blev exponerade gick det ett par timmar fore grima profil fick en varning. Omedelbart age mig jamforelsevis haft bloggprofilen installd sta flicko ino ungefar 4 manader utan en ome.

Hejdlost paklatt, himla icke-sexualiserat

Sjalv ager funderat gallande hurs varningar kommer nar profilen ar installd gallande att visas for karlar, samtidigt intet ske nar saken da ar installd pro kvinnor?