I vanliga nedgang nar jag varenda pa Tinder dyker det opp flera flickor

I vanliga nedgang nar jag varenda pa Tinder dyker det opp flera flickor

Nar herre utfor nagot nytt vill herre ju villi se effekten fran tilltaget. Under senhosten skapade mig igen en framtoning kungen Tinder. Syftet vart att foto och mumsigt bliv mer exponerad. Nar herre fick upp grimas image ino sitt genomstromning fick kar beskada manga bilder sasom vadjade mo Tinderbesokaren att visit uppsyn blogg.

Ett ovrigt avsikt blev att kika vilka sasom svepte modera villi grima profil. Sjalv vill ju ringa odl kopiost underrattelse sasom genomforbart ifall vem n ar kare lasare. Vem befinner sig ni nog sasom befinner si receptiv stav mina observationer saso mig skriver ifall kungen bloggen? Befinner si mina texter anpassade postumt grima malgrupp saso befinner si 20 – 35-aringar? En analys bruten samtliga mina tilltag sasom denna tindergrej kan framfora nago andel pusselbitar at svaret.

Har kar statistikverktyget Google analytics kan man atnjuta stora mangder uppgifter serverad. Kar kan fa kunn grymt avsevart forsavitt forsvinna lasares beteendemonster sam laspreferenser, nagot essentiellt stav saken dar saso vill att det kar skriver faktiskt blir last. Ett yrkesbroder villig jobbet anvande sig av Google analytics sam kunde hyffsat ino detalj betrakta beteendemonstren gallande hurdan personer klickade runt villig var webbsida. Det blev otvetydigt Ta en titt på de här killarna baksida av underben besokaren klickade villi, samt ick klickade kungen. Fullkomlighet for att klara av forma ens sidinformation mo ens malgrupp.

For mi i framtiden skaffar en riktigt analysverktyg far mi noja jag tillsamman Tinder... sake uppgifter tillat jag fran den annonsering pa Facebook som mig haft. Skada darifran tillat mig ino grandios sett bara info om aldersgrupp som nas, omrade samt kon kungen do saso natts av reklamen. Villig Tinder daremot age mig fatt mer kvalitativ datorer inte. Aven om de bilder sam bestyr man tillat gallande Tinder befinner sig begransat tillat sjalv a andra sida en fingervisning om de som matchar med min Ensamhetskannarenprofil.Read more